Politica de retur

Condiţii de returnare

 

Puteți returna produsele achiziționate de pe website-ul www.esashop.ro, fără penalități și fără

a preciză un motiv, în termen de paisprezece (14) zile calendaristice de la primirea lor.

 

Rambursarea valorii unei comenzi se face atunci când următoarele condiții au fost îndeplinite

în totalitate:

 Produsele nu trebuie să fi fost folosite, purtate, spălate sau deteriorate;

 Starea produsului trebuie sa fie aceeași pe care a avut-o la momentul achiziției. 

 

Eticheta de identificare trebuie să fie încă atașată produselor, acestea să fie neuzate și cu toate

documentele originale.

Conform legislației în vigoare, nu sunteți obligat să returnați produsul în ambalajul original.

 

Vă reamintim să probați produsul fără să-i scoateți eticheta, deoarece ESA EXCLUSIVE

SHOP S.R.L. nu acceptă returnarea produselor decât în cazul în care acestea sunt în aceeași

stare în care au fost livrate la dumneavoastră.

 

Pentru a putea returna un produs, este necesar să ne anunțați în prealabil prin e-mail sau prin

telefon.

Comenzile realizate in atelierul nostru, pentru dimensiunile personalizate, nu se pot

returna.

 

Produsul trebuie să ajungă la sediul nostru (Str. Tabacarilor nr 6-10, Sector 4, Bucuresti,

040297) în termen de 14 zile calendaristice de la data la care ați primit comanda.

 

Dacă returnați mai multe produse din aceeași comandă, acestea trebuie să fie trimise într-un

singur colet: www.esashop.ro nu poate accepta colete multiple pentru o singură comandă

înregistrată.

 

Livrarea se va face prin intermediul metodei de transport dorite (curierat privat, transport

personal etc), iar toate taxele de transport vor fi suportate de dumneavoastră.

 

ESA EXCLUSIVE SHOP S.R.L. nu se obligă să plătească pentru orice colet trimis la adresa

sa.

 

Dacă una dintre aceste condiții nu este îndeplinită, www.esashop.ro nu va accepta returul, iar

în cazul returului prin curier,  coletul va fi trimis înapoi, iar taxele de transport vor fi

suportate de dumneavoastră.

 

După ce am primit coletul de la dumneavoastră și am verificat ca toate condițiile să fie

îndeplinite, veți primi un e-mail de confirmare a rambursului.

 

Timpul de rambursare poate depinde, acolo unde este cazul, de politicile companiei unde

aveți cardul de credit sau cardul de debit, dar nu va depăși 14 zile de la data returnării.

 

Contravaloarea rambursului se va face prin virament bancar, numai în contul persoanei care a

plasat comanda.

 

 

OBLIGAȚIILE CONSUMATORULUI ÎN CADRUL RETRAGERII

(conform OUG 34/2014, Art. 14)

 

(1) Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele,

consumatorul returnează produsele sau le înmânează profesionistului sau unei persoane

autorizate de profesionist să recepţioneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs

de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de

retragere din contract în conformitate cu art. 11. Termenul este respectat dacă produsele sunt

trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

 

(2) Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia

cazului în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a

informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator. În cazul

contractelor în afara spaţiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la

domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, profesionistul preia produsele

pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poştă.

 

(3) Consumatorul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor

rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii,

caracteristicilor şi funcţionării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie

descurajantă pentru consumator în a-şi exercita dreptul de retragere. Indiferent de situaţie,

consumatorul nu este responsabil pentru diminuarea valorii produselor în cazul în care

profesionistul a omis să îl informeze cu privire la dreptul de retragere în conformitate cu art.

6 alin. (1) lit. h).

 

(4) Profesionistul trebuie să poată face dovada diminuării valorii produselor care rezultă

diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării

produselor.

 

(5) Atunci când consumatorul îşi exercită dreptul de retragere după transmiterea cererii în

conformitate cu art. 7 alin. (3) sau cu art. 8 alin. (8), consumatorul plăteşte profesionistului o

sumă proporţională cu ceea ce s-a furnizat până la momentul în care consumatorul a informat

profesionistul cu privire la exercitarea dreptului de retragere, în raport cu acoperirea totală a

contractului. Suma proporţională care trebuie plătită profesionistului de către consumator este

calculată pe baza preţului total convenit în contract. Dacă preţul total este excesiv, suma

proporţională este calculată pe baza valorii de piaţă a ceea ce s-a furnizat.

 

(6) Consumatorul nu suportă costurile pentru:

 

a) prestarea serviciilor sau furnizarea de apă, gaze naturale sau energie electrică, atunci când

acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate prestabilită, sau energie

termică furnizată, în totalitate sau parţial, în cursul perioadei de retragere, în una dintre

următoarele situaţii:

 

(i) profesionistul nu a furnizat informaţii în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. h) sau i);

 

(ii) consumatorul nu a cerut expres ca prestarea să înceapă în timpul perioadei de retragere în

conformitate cu art. 7 alin. (3) şi cu art. 8 alin. (8);

 

b) furnizarea, în totalitate sau parţial, de conţinut digital care nu este livrat pe un suport

material, în una dintre următoarele situaţii:

 

(i) consumatorul nu şi-a dat acordul prealabil expres cu privire la începerea prestării înainte

de sfârşitul perioadei de 14 zile menţionate la art. 9;

 

(ii) consumatorul nu a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi pierde dreptul de

retragere în momentul în care îşi dă consimţământul;

 

(iii) profesionistul nu a furnizat confirmarea în conformitate cu art. 7 alin. (2) sau cu art. 8

alin. (7).

 

(7) Cu excepţia celor prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la prezentul articol, exercitarea dreptului

de retragere nu atrage răspunderea consumatorului.

   

Condiții de schimbare a produselor

 

Puteți schimba produsele achiziționate de la www.esashop.ro, fără penalități și fără a preciza

un motiv, în termen de zece (10) zile lucrătoare de la primirea lor.

 

Un produs poate fi schimbat doar o singură dată.

 

Schimbarea unui produs se poate face atunci când următoarele condiții au fost îndeplinite în

totalitate:

 Produsele nu trebuie să fi fost folosite, purtate, spălate sau deteriorate;

 Starea produsului trebuie sa fie aceeași pe care a avut-o la momentul achiziției.

 Eticheta de identificare trebuie să fie încă atașată produselor, acestea să fie neutilizate

și cu toate documentele originale.

Conform legislației în vigoare, nu sunteți obligat să returnați produsul în ambalajul original.

Vă reamintim să probați produsul fără să-i scoateți eticheta, deoarece ESA EXCLUSIVE

SHOP S.R.L. nu acceptă returnarea produselor decât în cazul în care acestea sunt în aceeași

stare în care au fost livrate la dumneavoastră.

 

Pentru a putea returna un produs, este necesar să ne anunțați în prealabil prin e-mail sau prin

telefon.

 

Produsul trebuie să ajungă la sediul nostru (Str. Tabacarilor nr 6-10. Sector 4, Bucuresti,

040297) în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care ați primit comanda.

 

Dacă returnați mai multe produse din aceeași comandă, acestea trebuie să fie trimise într-un

singur colet: www.esashop.ro nu poate accepta colete multiple pentru o singură comandă

înregistrată.

 

Livrarea se va face prin intermediul metodei de transport dorite (curierat privat, transport

personal etc), iar toate taxele de transport vor fi suportate de dumneavoastră.

ESA EXCLUSIVE SHOP S.R.L. nu se obligă să plătească pentru orice colet trimis la adresa

sa.

 

Dacă una dintre aceste condiții nu este îndeplinită, www.esashop.ro nu va accepta schimbarea

produsului și acesta va fi trimis înapoi, iar taxele de transport vor fi suportate de

dumneavoastră.

 

După ce am primit coletul de la dumneavoastră și am verificat ca toate condițiile să fie

îndeplinite, veți primi un e-mail de confirmare a schimbului.  

În cazul în care între produsul achiziționat inițial și cel cu care vreți sa-l schimbați există o

diferență de preț, va trebui să ne CONTACTAȚI în prealabil pentru a stabili metoda de plată

sau metoda de restituire.

 

Timpul de schimbare a produsului nu va depăși 30 de zile de la data returnării.

 

FORMULAR DE RETUR: Acest formular nu este obligatoriu şi vă este oferit suplimetar

pentru serviciul de schimb de produse.