Regulament Giveaway

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului "GIVEAWAY" (denumit in continuare ”Concursul”) este ESA EXCLUSIVESHOP SRL, cu sediul in Str. Gladitei, nr. 42, inregistrata la O.N.R.C. Bucuresti cu nr. J40/14299/04.10.2018, CUI 39959242.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare (,,Regulament") care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

Pe perioada Concursului, ESA EXCLUSIVESHOP SRL, va desfasura urmatoarele servicii:

1. Va contacta castigatorii pentru validarea si colectarea datelor in vederea livrarii premiilor.

2. Va preda/livra premiile castigatorilor, dupa validarea si identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulament.

3. La data acordarii premiilor va legitima castigatorii si va intocmi un proces verbal de predare-primire a premiilor.

Organizatorul fiind absolvit de orice raspundere ulterioara legata de premiul acordat castigatorului.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 6 februarie -  14 februarie 2020 pe paginile de Instagram: https://www.instagram.com/esaexclusiveshop/ si https://www.instagram.com/oanaromanelisei/.

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITII DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidenti in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a isi valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului, si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, si de Instagram completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou, la adresa: http.www.facebook.com sau www.instagram.com

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe paginile de Instagram https://www.instagram.com/esaexclusiveshop/ si https://www.instagram.com/oanaromanelisei/

Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 6 februarie - 14 februarie 2020, astfel:

1. Sa dea Follow paginii de Instagram - https://www.instagram.com/esaexclusiveshop/

2. Sa dea Follow paginii de Instagram - https://www.instagram.com/oanaromanelisei/

3. Sa scrie un comentariu in care sa eticheteze doua prietene.

Simpla devenire de fan pe contul de Instagram NU presupune si inscrierea in concurs, este necesara si postarea unui comentariu in care sa fie etichetata o persoana reala.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se vor acorda ca prremiu o rochie.

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Castigatorii vor fi desemnati printr-un mecanism de selectie aleatorie cu ajutorul site-ului https://www.random.org/.

Extragerile sunt prezentate, in data de 14 februarie  pe paginile de Instagram mentionate.

Toti participantii la Concursul trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA SI PREDAREA PREMIULUI

Castigatoriilor concursului de pe Instagram li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului in momentul extragerii astfel: vor fi mentionati in Poveste pe paginile de Instagram si contactati prin mesaj privat pe Instagram. Acestia sunt obligati sa verifice in 24 de ore primirea mesajului si sa raspunda cu datele personale si cele de livrare, la acel mesaj.

In cazul in care castigatorii nu trimit in 24 de ore informatiile solicitate de Organizator sau daca au furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales prin acelasi mecanism.

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el.

In momentul extragerii trebuie sa poata fi vazut pe profil ca ai dat Like paginii de Instagram - Seteaza profilul pe Public.

Castigatorii vor intra personal in posesia premiului, incepand cu data 14 februarie 2020, astfel:

1. Castigatorul va primi premiul prin posta/curier, taxele fiind suportate de catre Organizator. Inainte de trimiterea premiului castigatorul/castigatoarea trebuie sa trimita pe e-mail Organizatorului o copie dupa buletin sau cartea de identitate si adresa de expediere.

2. Castigatorul poate ridica rochia de la sediul ESA - Str. Tabacarilor nr 6-10. Sector 4, Bucuresti, 040297, inregistrata la O.N.R.C. Bucuresti cu nr. J40/14299/04.10.2018, CUI 39959242

La receptionarea premiului castigatorul trebuie:

1.  Sa trimita printr-un e-mail o copie a cartii de identitate. Procesul verbal va fi trimis pe mail, iar castigatorul va trebui sa il semneze si sa il trimita scanat.

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe Instagram.

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 14 februarie 2020, ora 21.00 si poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora - de natura a face imposibila derularea.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit aici. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe [contul de Instagram al Organizatorului].

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare.

SECTIUNEA 13. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator sau Operator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente.